Japfa Việt Nam và Đại học Tây Nguyên hợp tác đào tạo nhân lực

13/04/2021

Ngày 9/4, Japfa Việt Nam đã ký kết hợp tác với Khoa Chăn nuôi thú y của Trường Đại học Tây Nguyên. Nội dung thỏa thuận xoay quanh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp, nhu cầu thực tập cho sinh viên, trao đổi kiến thức chuyên ngành và triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học.

Tin tức khác

11/08/2022
Tin tức doanh nghiệp

Khởi động dự án Nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng khu vực miền Bắc

27/07/2022
Tin tức doanh nghiệp

Khởi động dự án nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng khu vực miền Nam

06/07/2022
Tin tức doanh nghiệp

Japfa Việt Nam tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bình Phước