2021 - Chung tay cùng cộng đồng trong năm đầy biến động

14/10/2021

Từ cuối năm 2020 đến nay, Việt Nam đã chịu không ít nhiều những biến động do thiên tai gây ra cũng như những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19. Là một doanh nghiệp với định hướng phát triển vì sự thịnh vượng chung, Japfa Việt Nam đã chung tay cùng các đối tác, khách hàng không ngừng đóng góp hỗ trợ cộng đồng cùng vượt qua một năm đầy biến cố.

Tin tức khác

17/06/2022
Phát triển bền vững

Hơn 550 phần quà trao tặng người dân vùng lũ

30/09/2021
Phát triển bền vững

Hỗ trợ thực phẩm cho 542 trẻ em tại Hoà Bình

27/08/2021
Phát triển bền vững

130 suất thực phẩm hỗ trợ sinh viện Học viện Nông nghiệp Việt Nam