Nhân viên Kế Toán

Ngày đăng: 24/10/2022

Mô tả công việc:

-    Responsible for checking accounting document timely and correctly
Chịu trách nhiệm kiểm tra chứng từ kế toán đúng hạn và chính xác
-    Reconciling data (ie: tax amount, revenue…) between accounting system & tax declaration data
Đối chiếu dữ liệu (thuế, doanh thu…) giữa hệ thống kế toán và dữ liệu kê khai thuế.
-    Preparing dossiers of tax declaration/reports and tax payment on time and properly  
Chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế, báo cáo & thanh toán thuế đúng thời hạn và chính xác.
-    Preparing the quarterly report of invoice usage, annoucemnent of using invoice when arising 
Chuẩn bị báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý, thông báo phát hành hóa đơn (khi có phát sinh)
-    Support Manager in tax audit period  and/or any requirements/ issues from local tax and other government authorities
Hỗ trợ các cấp quản lý trong các kỳ thanh tra thuế, hoặc./và các yêu cầu/vấn đề từ cơ quan thuế địa phương hoặc các cơ quan Nhà nước khác
-    Other assigned reports and projects
Các báo cáo & dự án khác theo yêu cầu

Chế độ đãi ngộ:

1. Xét duyệt tăng lương 2 lần/ năm, định kỳ tăng lương cuối năm

2. Thưởng tháng thứ 13

3. Tham gia các khóa nội bộ, bên ngoài (theo nhu cầu) cơ hội học tập nâng cao kiên thức, kỹ năng

4.Bảo hiểm lao động 24h

5. Có xe đưa đón CBCNV chiều Hà Nội-Vĩnh Phúc

6. Môi trường làm việc đa quốc gia, chuyên nghiệp, năng động

7. nghỉ phép 12 ngày/năm

8. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

9. Tham gia team building, Year end party hàng năm

10. Linh hoạt làm việc thứ 7

Ứng tuyển ngay

Họ và tên*

Email*

Điện thoại*

Địa chỉ*

Gửi CV tại đây

Chọn File